Spomienka na barbarskú noc

13. apríla si chceme spolu s ostatnými laikmi pripomenúť  bolesti, utrpenie, ale predovšetkým svedectvo života a stálosti vo viere rehoľníkov a rehoľníčok. Rok 1950 sa stal rokom vážnych likvidačných zásahov voči Cirkvi. Po monsterprocese Augustin Machalka a spol., vojsko, ŠtB, národná bezpečnosť a ľudové milície vnikli do kláštorov, aby rehoľníkov odvliekli do zhromažďovacích táborov a znemožnili im…