Kto tvorí s láskou, neničí!

Aj tento rok sme pre vaše stretko pripravili ročnú tému – ucelený tematický program, cez ktorý chceme pomáhať pri osobnostnom rozvoji detí i vedúcich. Uvedomujeme si, že pravidelnou činnosťou s deťmi môžeme formovať ich postoje cez ročnú tému. Novinky: Všetky potrebné informácie, materiál, správy a fotky budú zverejnené na špeciálnej eRko stránke www.erko.sk/rocnatema (príručka tento rok…

Kurz Farbičky-čarbičky

Kurz je určený vedúcim, ktorí nemali možnosť stretnúť sa s rôznymi výtvarnými technikami a ktorí chcú dať svojim stretkám farbu a akciu. Koho na kurze môžeš stretnúť? Výtvarníkov, tvorivých a veselých ľudí. S čím sa na kurze môžeš stretnúť? S rôznymi známymi aj menej známymi technikami, farbičkami a inými pomôckami. Môžete objaviť ich čary, a…