Rozjímať o úcte k životu a modliť sa so sv. otcom

V sobotu 27. novembra večernou vigíliou začíname obdobie adventu (z lat. adventus – príchod), v ktorom sa sústredíme na prípravu smerujúcu k sviatku Pánovho narodenia a na jeho hlbšie prežitie. Práve v tento deň sa pápež Benedikt XVI. bude modliť  za každý nenarodený ľudský život. Vo Vatikáne na tento úmysel odslúži slávnostnú vigíliu spojenú s modlitbou vešpier. Úcta k životu…