Novinka pre tvoje stretko – vychovnyprogram.erko.sk

Pozývame Ťa zapojiť sa do trojmesačného Výchovného programu. Na prvom stretku sa deti dozvedia info o danom svätcovi a o  vlastnosti, ktorú budú trénovať. V programe sú zvolené tri konkrétne ciele, ktoré chceme v rámci danej vlastnosti dosiahnuť. Vo výchovnom programe sú ku každej zručnosti vypracované tri stretká, kde sa rozvíjajú jednotlivé ciele. Je na vás…