Medzinárodný deň dobrovoľníctva

Milí eRkári! Ďakujeme za vaše dobrovoľníctvo pre deti. Za to, že chcete, aby vám to svedčilo, za to, že beriete svoju službu ako dobrovoľný dar. Želáme vám, aby ste nezabúdali  stále čerpať silu a múdrosť a aby ste sa navzájom povzbuzovali v dobrom. “Započúvajte sa” do myšlienok blahoslavenej Matky Terezy a dobrovoľne si zvoľte dobro:…

Stretnutie územných tímov a nové predsedníctvo eRka

1. – 3. 12. sa v Liptovskej Osade stretli novozvolené územné tímy eRka. Ich úlohou je napomáhať životu eRka v piatich územných radách (bratislavsko-trnavskej, žilinsko-nitrianskej, banskobystricko-rožňavskej, spišskej a východnej). Na prvom stretnutí sa jednotlivé tímy zoznamovali medzi sebou a povzbudili sa v službe pre animátorov eRka. Rozdelili si úlohy a začali plánovať vzdelávacie aktivity a územné snemy na rok 2013. Ročnú…