Rozhýbme svet dobrom

V školskom roku 2013/2014 prinášame novú ročnú tému eRka – Rozhýbme svet dobrom. Veríme, že úlohou detí v spoloČNOSTI môže byť práve to, že budú žiť dobrý a zodpovedný životný štýl. K tomu však potrebujú pomoc – prítomnosť vychovávateľa, predovšetkým rodiča, blízkych, ale aj animátora. Aj eRko chce prispieť k tomu, aby si deti osvojovali…