Závery valného zhromaždenia FIMCAP v Modre

V Modre sa 1. 12. 2013 skončilo valné zhromaždenie medzinárodnej mládežníckej federácie s názvom FIMCAP. Ide o platformu kresťanských organizácií z celého sveta, pracujúcich s deťmi a mládežou. Jej členské organizácie združujú spolu niekoľko miliónov členov z 25 krajín. Svoje zastúpenie  v nej má aj Slovensko vďaka eRku – Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí. Keďže sa stretnutie uskutočnilo…