Lusk 144

Opäť k Vám prichádza kvalitné eRko čítanie v podobe nového Lusku.  V Slove pre mňa nájdete malú prípravu na budúce zlyhania, odpoveď na otázku podľa čoho si máme vyberať hudbu a dozviete sa aké sú 3 piliere spolupatričnosti v Cirkvi.  V rubrike Pod lupou sa rozprávame s metodičkou Ivkou Kačurovou nielen o plánoch PEPO komisie, ale i o veľkom dare, ktorý dostala od Boha.…