Letné tábory

Stovky eRkárov – detí aj vedúcich zažijú cez prázdniny letné táborové dobrodružstvo. eRkári skoro z mnohých farností na Východe sa chystajú na letný tábor. Prajeme veľa pekných zážitkov, pekné priateľstvá a dobrý čas na spoločnej ceste viery pre malých aj veľkých.

Letné tábory

Stovky eRkárov – detí aj vedúcich zažijú cez prázdniny letné táborové dobrodružstvo. eRkári skoro zo všetkých farností na Spiši sa chystajú na letný tábor. Prajeme veľa pekných zážitkov, pekné priateľstvá a dobrý čas na spoločnej ceste viery pre malých aj veľkých.