Priateľstvo a pomoc bez hraníc

O tom, že eRkári vedia budovať otvorené spoločenstvo aj mimo hraníc SR, svedčia aj Prešovskí eRkári. V spolupráci s farnosťou Sv. Mikuláša sa zapojili do veľkého projektu Priateľstvo a pomoc bez hraníc, v rámci ktorého sa stretli s deťmi aj mladými z Ukrajiny. Monika Balčáková, VOC Prešov: “Prvýkrát sme sa s ukrajinskými deťmi stretli cez víkend, 9.-11.…