Kvalitné knihy s recenziami

Rady čítame, ale trápilo nás, že sme často nevedeli, čo čítať alebo sa k nám dostali knihy, ktoré neboli dobré. Preto sme sa rozhodli vybudovať knižnicu a takto pomôcť aj našim kamarátom a iným návštevníkom klubu, kde sa stretávame. Začali sme zhromažďovať dobré knihy do klubu a písať o nich recenzie. Recenzie spolu s fotkami…

Obnova kríža

Na konci dediny sa nachádzal schátraný starý kríž. Rozhodli sme sa ho zrekonštruovať, upraviť jeho okolie a pridať aj lavičky. Boli sme prekvapení, že niektorí dospelí z dediny sa rozhodli k nám pripojiť a pomôcť nám pri práci. Kríž sa stal príjemným oddychovým miestom, kde sa dedinčania môžu zastaviť. (eRko-stretko Odvážny bojovníci z Rabčíc, 2018/2019)…

Farský beh

Všimli sme si, že ľudia v našej farnosti sa navzájom málo stretávajú. Preto sme vymysleli jednodňové športové podujatie s názvom Beh pre Ježiša. Projekt zahŕňal celú farnosť, deti aj dospelých. Naplánovali sme plán komunikácie, športové a herné disciplíny a nechýbal ani zaslúžený guláš. Všetci si zašportovali, zabavili, porozprávali a viac sa spoznali. Rozprúdilo to pozitívneho…

Knihobúdka

V uliciach Hlohovca vznikajú rôzne dobré veci, ale chýbal nám tam oddych pri dobrej knihe. Odhodlali sme sa vytvoriť a starať sa o knižničnú búdku v neďalekom parku. Vytvorili sme plán a pustili sa do práce. Každý priniesol prečítané knihy z domu. Okrem nás sa pri búdke pristavujú ľudia z celého mesta a v tôni…