Odštartovali sme stretká pre deti v novej ročnej téme. Veríme, že deťom sa páčila aj minioslava 30tych narodenín eRka.

V Podbieli sme v stredu 2.9.2020 odštartovali 3 stretká. Dozvedeli sme sa, že aj 2 stretkárky mali v ten deň narodeniny a preto bola naša radosť ešte väčšia.

V Malatinej sme v sobotu 5.9.2020 odštartovali stretko detského spevokolu Mana 2.