23 kurzistov a 7 tímakov rástlo na Ceste eRkára cez 77. Základný kurz pre vedúcich detských spoločenstiev 17.-24. júla 2018. Miesto: Pruské