V Tvrdošíne sa stretlo viac ako 100 detí zo 6 farností OC Tvrdošín.