V priestoroch ústavu je i niekoľko relikviárov. Našli sme aj relikvie “našich” sv. Košických mučeníkov 🙂