Obnova eRkárov

Na pozvanie Anky Kolesárovej sa vyše 80 eRkárov stretlo na celoslovenskej Obnove eRkárov a rozhodlo žiť čistotu. Svojimi slovami nás povzbudili hostia o. Pavol Hudák a o. Ľuboš Laškoty. Hudobno-poetickým pásmom o Márii Magdaléne prispelo zoskupenie Poetica Musica. Zatiahli sme na hlbinu aj cez púť k Ankinmu hrobu, adoráciu, spoločné rozhovory, hry, sv. zmierenia,…  …

Ocenenie Srdce na dlani

Dobrá novina získala cenu Dobrovoľnícky projekt roka 2014. Už po siedmykrát oceňovalo CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum dobrovoľníkov a dobrovoľníčky za ich nezištnú pomoc iným v roku 2014. Porota hodnotila okolo 100 navrhnutých nominácií v deviatich kategóriách. V kategórii Dobrovoľnícky projekt roka zvíťazila Dobrá novina. Cenu prebrala predsedníčka komisie Dobrej noviny Martina Grochálová, ktorá vo svojom príhovore…

FIMCAP Europe Euroconference 2014

eRko je členom medzinárodnej federácie mládežníckych katolíckych organizácii FIMCAP. Delegáti 10 organizácii z Európy sa stretli na svojej európskej konferencii, aby urobili rozhodnutia pre vzájomnú spoluprácu a zvolili predsedníctvo FIMCAP Europe na ďalšie tri roky. eRko hrá vo FIMCAP-e tiež dôležitú úlohu. Okrem organizovania aktivít bol v predošlom období členom predsedníctva FIMCAP Europe náš predseda…

Jesenná ÚR Východ

Vedúci stretiek, ZOFovia a členovia územného tímu sa stretli na výnimočnej “africkej” jesennej územnej rade Východ. Zažili si špeciálny wellness pre ZOFa, kde sa podelili so skúsenosťami zo života farností, africkú večeru i večer, povzbudili sa dať 25 stretiek svojim deťom (pravidelnosť – vytrvalosť – systematickosť) a dozvedeli informácie z aktuálneho eRkárskeho diania.   Miesto:…