Tohtoročné základné kurzy pre vedúcich detských spoločenstiev eRka sa uskutočnia v troch termínoch:

(ktoré ti zároveň umožnia zúčastniť sa P18 :))

76. Zk: 9. – 16. júl 2018
 77. Zk: 17. – 24. júl 2018
78. Zk: 31. júl – 7. august 2018

KDE? Pruské – pastoračné centrum JONATÁN  

Na čo sa môžeš na Zk tešiť?

Dozvieš sa VIAC o eRku. O dôležitosti detského spoločenstva a o kráčaní „radostnou cestou“. O výchove, psychológii, duchovnom programe na stretkách, o vývine a potrebách detí v jednotlivých vekových obdobiach, o strachu a agresii, o komunikačných metódach i riešení konfliktov. Budeš si môcť zapísať niekoľko praktických námetov ako sa správne pripraviť na stretko, zakrepčíš si eRkotance a naučíš sa niečo o  hrách, ktoré majú deti radi.

A TIEŽ … zažiješ jedinečné spoločenstvo spoznáš veľa fajn ľudí, s ktorými máš spoločný záujem – práca s deťmi.

Základné kurzy majú svoju tradíciu, od roku 1990 sa ich zúčastnilo 2 108 animátorov z celého Slovenska a od roku 2006 sú akreditované Ministerstvom školstva.

Zaujala Ťa ponuka? Chceš viesť detské spoločenstvo?

Máš aspoň 16 rokov? Super… len ešte jedna dôležitá otázka.

Máš naozaj voľno počas celého trvania kurzu a teda, môžeš sa ho zúčastniť od začiatku do konca? 

Pokiaľ áno, tak sa neváhaj prihlásiť.

Ako? Jednoducho, v dvoch krokoch:

  1. vyplň prihlášku (viď nižšie, potvrdenie o prijatí prihlášky Ti príde obratom – ak Ti však neprišlo, ohlás sa bezprostredne na lucka@erko.sk)
    2. oslov svojho vedúceho OC (ak si už eRkárom) alebo svojho kňaza (ak do eRka ešte nepatríš), aby Ti napísali odporúčanie.

Prosíme zabezpeč, aby oba tieto doklady boli do 25. mája 2018  na adrese:

eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2 

alebo v e-mail schránke lucka@erko.sk.

Prihláška bez odporúčania je nekompletná a nebudeme ju akceptovať!

K odporúčaniu:

  • Ak posielaš prihlášku poštou a patríš do eRka, nech Ti vyplní odporúčanie  Tvoj vedúci oblastného centra. Ak do eRka nepatríš, tak daj odporúčanie vyplniť svojmu kňazovi.
  • Ak posielaš prihlášku emailom, vypíš meno vedúceho oblastného centra alebo kňaza, ktorého si oslovil a informoval ho, aby napísal odporúčanie a zaslal ho tak, aby bolo u nás do 25. mája.

Pre “odporúčajúceho” (VOC, kňaz – viď. vyšsie) – stručné odporučenie by malo obsahovať informácie: ako dlho poznáte daného človeka, prečo ho odporúčate, ako sa zapája do života eRka v OC, alebo vo farnosti, aké má skúsenosti s detským stretkom atď….)

Účastnícky príspevok

Celkové náklady kurzu sú na jedného účastníka 120 € (v cene je ubytovanie a celodenná strava na 8 dní a študijno-metodický materiál, ktorý každý účastník dostane, materiálne zabezpečenie a pod.). Každému účastníkov bude okrem toho preplatené cestovné.

Kurz bude z veľkej časti pre členov eRka dotovaný z dotácie MŠSR. Preto účastnícky príspevok na ZK bude pre členov eRka študentov a nezamestnaných 40 € pre pracujúcich 50 €. 

Základného kurzu sa môžu v prípade voľnej kapacity zúčastniť aj členovia iných organizácií neplánujúci sa zapájať do eRka. V tom prípade si hradia náklady v plnej výške, t. j. 120 €.

Presné údaje o spôsobe zaplatenia dostanú vybraní účastníci spolu s pozvánkami po 5–tom júni.

V prípade akýchkoľvek otázok Ti na ne rada zodpovie Lucka Molnárová: lucka@erko.sk.