eRko
Čo je teológia tela?

Prihlasovanie do ročníka 2023/2024 trvá od 5.9. do 25.9.2023.

Čo ťa čaká?

Spoločenstvo animátorov ako si ty.

1 školský rok s 5 lekciami na témy teológie tela.

Webináre a 2 víkendovky s ľuďmi, ktorým teológia tela zmenila život.

Praktické činy a pracovné listy, ktoré ti pomôžu spojiť učenie Jána Pavla II. s praxou.

Info pre záujemcov

Pre koho je program ZARUKY?

Formačný program ZARUKY je určený animátorom z kresťanských mládežníckych organizácii vo veku 17 – 21 rokov. Formujú sa, aby prinášali radosť medzi svojich rovesníkov a do služby deťom a mladým. Účasť nie je len pre tých, ktorí sú vo vzťahu. Chceme ťa sprevádzať, aby si sa stal/a objaviteľom pravdy o tvojej hodnote, ľudskom srdci, význame tela a povolaní milovať.

Kedy začíname?

Prihlasovanie spúšťame v septembri a program začína v októbri. Záujem však môžeš vyjadriť hocikedy počas roka. Keď nám zanecháš email, budeš medzi prvými, ktorí sa budú môcť prihlásiť.

Koľko času dáš do svojho rozvoja? 

Na prvý pohľad sa zdá, že program je časovo náročný. No tí, čo doň zainvestovali hovoria, že sa im mnohonásobne vrátil. Program trvá 9 mesiacov – od októbra do leta. Budeš potrebovať čas na prečítanie 5 lekcii, vykonanie 5 praktických činov, účasť na niekoľkých webinároch a dvoch víkendovkách. Rozvrh si dohodneme na začiatku programu.

Financie

Každý účastník si hradí školné 10 €. Každý účastník prispieva na náklady spojené s víkendovkou, čo je asi 25 € na jednu víkendovku.

V ZARUKY vieme, že túžiš po čistých vzťahoch. Ak chceš ísť v živote touto cestou, musíš spoznať kto si, aký je zmysel tvojho života. Nie je to však vôbec ľahké. Láska, o ktorej počúvame a ktorú sledujeme na displejoch je často povrchná, málokto, ak vôbec niekto sa s tebou úprimne a do hĺbky rozpráva o skutočných vzťahoch. Je ťažké zorientovať sa vo všetkých otázkach ohľadom tvojej budúcnosti, o vzťahoch, sexualite, výbere partnera, rozchodoch… A potom je tu ešte učenie Cirkvi, ktoré mnohí označujú za zastaralé a tebe pri tom dochádzajú argumenty. 

Veríme, že každý človek je stvorený ako dar, môže prežívať radosť vo vzťahoch, ktoré sú zdravé a krásne. Chápeme, že je možno okolo teba myšlienkový chaos a preto ti chceme niečo ponúknuť. 

Formačný program ZARUKY je založený na biblickej múdrosti sv. Jána Pavla II., v jeho katechézach s názvom Teológia tela. Ide o príbeh ľudskej lásky v Božom pláne. Tento príbeh zmenil život ľuďom, ktorí sa chcú s tebou v tomto programe rozprávať na hlboké témy. 

  1. Spoznaj témy. Pozri si, o čom sú témy piatich lekcií programu ZARUKY.
  2. Uprac si rozvojové priority. Nájdi spojitosť s témami ZARUKY a tvojou osobnou otázkou alebo vecami, ktoré by si odtiaľto mohol použiť vo svojej animátorskej službe. 
  3. Povedz nám, že máš záujem. Povedz si, že práve budúci školský rok by mohol byť tvojím časom spoznávania lásky s Jánom Pavlom II. Daj nám o tom vedieť, povieme ti potom viac. 

Pridaj sa k nám do programu ZARUKY. Vyhneš sa tomu, aby si o päť alebo desať rokov s ľútosťou nekonštatoval: „Prečo mi o tomto nik nepovedal, keď som bol/a mladý/á.“ Netráp sa s otázkami sám. Staň sa s nami úspešným objaviteľom pravdy o tvojej hodnote, ľudskom srdci, význame tela a povolaní milovať.

Témy ZARUKY

Témy kopírujú päť cyklov katechéz s názvom Teológia tela. Tieto katechézy hlásal sv. Ján Pavol II. veriacim hneď na začiatku svojho pontifikátu, aby sa v dobe, kedy sa novým „bohom“ v spoločnosti stáva človek hovorilo o človeku a jeho láske z Božieho pohľadu.

ZARUKY - TY (1)
1. TY

Kým si od počiatku? Aké dôležité je hľadať odpoveď na túto otázku. Skús ju hľadať v textoch knihy Genezis pred kapitolou č. 3. Je to poézia o pôvodnej myšlienke o človeku ešte nezakalenej hriechom. V prvotných skúsenostiach samoty, zjednotenia a nahoty môžeme čítať, že seba objavíme len vtedy, keď nie sme plní seba, že JA objavím len cez TY.

2. SRDCE

Chceš naozaj žiť z celého srdca? Hoci sa chceme cítiť slobodne a páčia sa nám autentickí ľudia, zažívame aj zranenia, náklonnosť k zlému, konflikty a neprijatie. Aj napriek problémom, Ježiš nikdy nespochybnil ľudské srdce, tvoje srdce. Jeho reč na hore blahoslavenstiev (Mt 5) znie ako klopanie na samé dno tvojho srdca. Kresťanská morálka sa nedá žiť povrchne. Klope, aby sme sa nechali oslobodiť od povrchnosti. Klope ako gentleman a čaká s darmi svojho Ducha. Žiť čistotu neznamená zbavovať sa svojich túžob, ale zušľachtiť ich, vidieť rozdiel medzi temnou žiadostivosťou a mohutným erosom, ktorý ukazuje na sebadarovanie – charakter Boha. Čistota je pozitívne začlenenie sexuality v ľudskej osobe. Človek koná čisto, keď jeho telesná aktivita je prejavom jeho skutočnej lásky. (KKC 2337)

ZARUKY - srdce
ZARUKY - telo
3. TELO

Akú krásu ukrýva? Ľudské telo je fascinujúce. Nie je len predmetom, ktorý ovláda náš mozog, ale je našim domovom. Možno aj preto je najčastejším námetom maliarov, ale aj často zneužívané v reklame či pornografii na získavanie peňazí. Kresťanská vízia vzkriesenia tela hovorí, že dokonalé telo je také, ktoré je schopné dokonalého sebadarovania. Tí, čo žijú v celibáte nie sú len tými, ktorí sa zriekli sexu, ale túžia už tu na zemi byť skrze Krista dokonalým darom pre mnohých. Žijú panenstvo pre Božie kráľovstvo.

4. SĽUB

Akou láskou chceš milovať? Keď dvaja pred oltárom uzatvárajú manželstvo, vyberajú si veľmi konkrétny spôsob lásky. Je to láska, ktorá je verná, plodná a nerozlučná. Je to láska, ktorá je znamením spojenia Krista Ženícha s jeho nevestou Cirkvou. Tento sľub by bol neplatný, ak by nebol vyslovený v slobode srdca a keby nebol „povedaný“ aj telom v manželskom objatí. Pripravovať sa na manželstvo znamená pripravovať sa na vyjadrenie manželského súhlasu. Vieš si predstaviť toho druhého ako otca / matku vašich detí? Cítiš sa vo vzťahu slobodne? Ste k sebe úprimní? To, čo nájdeš v manželskom sľube je rozlišovacia pomôcka či vzťah iniciovať, pokračovať v ňom, rozísť sa či priviesť ho pred oltár.

ZARUKY - slub
ZARUKY - MY
5. MY

Aký je tvoj príbeh v civilizácii lásky? Žiť naplno povolanie lásky znamená aj byť plodným, prinášať ovocie a pretvárať svet dobrom. Nespoliehaj sa na osud, ale staň sa spoluatorom vlastnej drámy a príbehu civilizácie lásky. Povedz ÁNO životu.

Kontakt

Juraj Králik

vedúci programu

juraj.kralik@erko.sk

 

Program ZARUKY organizuje eRko so zapojením ďalších mládežníckych organizácii od roku 2019. 

ZMM

Centrum pre mládež spišskej diecézy vo Važci