Deti, všetko najlepšie!

Byť dieťaťom je veľký dar. Deti, želáme vám, aby sa neponáhľali do “dospeláckosti”, aby ste si užívali detstvo, školy v prírode, ukazovačky na detských svätých omšiach, koncoročné výlety, desiatove prestávky, letné tábory, neistotu po rodičovskom a ešte si želáme, aby deti otcov mali, aby mali mamy… Dívajte sa svojimi očami do diaľky, hĺbky a šírky…

Voľby do CSR 2009-2012

Tri roky súčasnej celoslovenskej rady  (CSR) eRka sa blížia k záveru. V júli bude mať v súčasnom zložení svoje posledné stretnutie. Aj CSR 2006-2009 dbala na život eRka v územných radách, určovala náš plán činnosti, rozhodovala o finančných otázkach, volila predsedu, rozhodla o úprave členenia ÚR a pod. Na jesenných územných radách 9.-11.10.2009, keď začnú…