Stretnutie VOC v Liptovskej Osade

Počas víkendu 6. – 8. 11. sa v škole v prírode v Liptovskej Osade stretlo 28 vedúcich oblastných centier aby strategicky plánovali, hodnotili svoju činnosť v oblastných centrách a vzájomne sa motivovali do svojej činnosti. Oživením tohoto stretnutia bolo prežívanie duchovneho programu spoločne s účastníkmi Kurzu pre nové zodpovedné osoby, ktorý súbežne prebiehal v eRkodome.…