Fimcap Eurokurz v Litve. Zapoj sa.

EuroCourse je tréningovo-formačné stretnutie mladých od 18 rokov z organizácií Fimcap Europe, do ktorej patrí aj eRko. Tento rok je očakávaných 40 účastníkov z krajín: Slovensko (:-), Malta, Taliansko, Belgicko, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Dánsko a z domácej Litvy, ktorá celé podujatie zastrešuje. O priebeh stretnutia sa bude starať „Ateitis” (litovská katolícka organizácia združujúca deti, mladých…