Požehnanú Veľkú noc v pravej láske

Chcem sa s vami, milí eRkári podeliť o nádej a povzbudenie, ktorého sa mi dostalo na X. Medzinárodnom Fóre Mladých v Ríme, kde som vás vďaka sekcii pre mládež KBS mohol reprezentovať. Veľmi som tam na vás myslel. Na vaše stretká, vaše vzťahy, vaše rodiny. Chcem vám napísať niekoľko myšlienok a zážitkov, ktoré mi pomohli…