Predsedovi eRka končí volebné obdobie

31.8.2010 uplynie predsedovi eRka funkčné obdobie (2007 – 2010). V súlade s dobrými zvykmi, stanovami a vnútorným poriadkom eRka preto predsedníctvo vyhlasuje voľby predsedu eRka na ďalšie volebné obdobie 2010-2013. Voľby sa uskutočnia počas rokovania celoslovenskej rady eRka na jej júlovom stretnutí v Zázrivej. Právo navrhnúť kandidáta na predsedu majú členovia celoslovenskej rady a vedúci…