Potešilo nás

Na stredisko eRka prišli dva pozdravy. Sú prejavom vďaky za poštové známky, ktoré si možno aj ty priniesol 8. mája na Misijnú púť detí ako obetný dar. Odosielateľom pozdravov je Spoločnosť Božieho Slova a Pápežské misijné diela. Čo je obsahom listov, to si môžeš pozrieť v liste 1 a v liste 2.  Nech i naďalej…