“Step by step” na Next step

Čo je Next Step? Tréningový kurz zastrešovaný organizáciou Fimcap Europe, ktorej členom je aj naše eRko. Kurz s kapacitou 40 účastníkov je určený tým, ktorí sa počas jedného týždňa budú venovať témam, ktoré riešia  mládežnícke organizácie. V programe sú zahrnuté neformálne výučbové stretnutia v podobe skupinových diskusií a brainstormingu, skupinových prác a odborných prednášok. Celý program zahŕňa…