Hostia z Litvy na 20-tych narodeninách eRka

Ateitis je organizácia z Litvy, s ktorou eRko v súčasnosti spolupracuje vrámci kontaktov FIMCAP. Jej názov znamená v preklade “budúcnosť” a medzi jej päť hlavných princípov patria: rodinné hodnoty, katolicizmus, aktívny život v spoločnosti, snaha byť inteligentný a vzdelaný,  patriotizmus. Pod mottom Omnia instaurare in Christo – Všetko obnoviť v Kristovi (pápež Pius X.) pôsobí nielen…