S.O.L.I.D. Heart

Solídny týždeň plný vzájomného spoznávania sa prežilo 9 eRkárov a 12 členov Ateitis v Liptovskej Osade od 24. 9. do 1.10. Spolu sa zamýšľali nad dobrovoľníctvom a solidaritou cez prednášky a diskusie, vymieňali si skúsenosti z práce s deťmi a mladými, objavovali novú kultúru, robili anketu medzi mladými ľuďmi v Ružomberku, zapojili sa i do…