Územné snemy 2011

Milý eRkár! Po dvoch rokoch celoslovenských stretnutí (CSE 2009 v Tvrdošíne a 20-tich narodeninách eRka v Ružomberku)  Ťa pozývame na úplne jedinečné Územné snemy eRka. Budú sa konať na štyroch miestach Slovenska, jeden s trvaním troch dní, jeden spoločný, “dvojúzemnoradový”. Prostredníctvom tohoto článku sa môžeš dozvedieť základné info o termínoch, mieste konania a možnostiach prihlasovania…