Srdce v rukách – dobrovoľník 2011

Tak znel prvý ročník oceňovania dobrovoľníkov zo Žilinského kraja, ktorý pri príležitosti  Medzinárodného dňa dobrovoľníkov usporiadala Rada mládeže Žilinského kraja. Nominácie na ocenenie 29 dobrovoľníkov napokon poslalo 14 mimovládnych organizácií a 9 neformálnych skupín občanov. Nezávislá komisia sa napokon spomedzi nominantov vybrala 26 dobrovoľníkov. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo v stredu, 7. decembra 2011 o 16:00, v historickej…