K voľbám

Milí eRkári, myslíme si, že jednou z vecí, ktoré súvisia s našimi hodnotami je aj rozhodnutie ísť voliť v blížiacich sa parlamentných voľbách. Rozprávame sa o zodpovednosti a dôvere, o otvorenom spoločenstve, kde chápeme aj našu zodpovednosť za veci verejné a solidaritu s tými, ktorí majú nedostatok. Pre sobotňajšiu voľbu vám ponúkame niekoľko inšpirácii. Vás,…

Tip na zaujímavú konferenciu

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety pozýva spolu so svojimi partnermi na vedeckú konferenciu s názvom Sociálno-výchovné kontexty práce s ohrozenou mládežou. Konferencia sa uskutoční 26.4.2012 v Žiline. Cieľom konferencie je rozprava o účasti sociálnej práce, sociálnej pedagogiky, psychológie, sociológie, praktickej filozofie a teológie pri účinnej práci s mládežou v postmodernej spoločnosti predovšetkým so zameraním na…