Vo vďake spomíname…

  9.marca 2012 zomrela po ťažkej chorobe naša aktívna eRkárka zo Zákamenného Marta Janoťáková. Prosíme spomeňte si na ňu a jej rodinu v modlitbách. Marta bola okrem práce v eRku, od 13. ročníka Dobrej noviny  zodpovedná za koledovanie v Zákamennom a v 14.ročníku DN bola spolu so skupinkou z farnosti koledovať aj u prezidenta SR. Pôsobila ako katechétka na Základnej škole a cez časopis…