Ako sa zapojiť do Dňa počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa („DPD“), je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Kampaň je možné…

Svetové stretnutie rodín v Miláne

Oznam pre všetky rodiny v eRku (na Slovensku, i vo svete). Nechaj/te sa inšpirovať pozvánkou mládežníckej organizácie FOM (Forum Oratorii Italiani) a zúčastni/te sa Celosvetového stretnutia rodín. Toto stretnutie bude prebiehať v termíne 30. mája – 3. júna 2012 v Miláne. V programe pre rodiny s deťmi nájdeš/te: kongres o pastorácii rodín kongres detí eucharistické slávenia festival so svedectvami rodín záverečná sv. omšu,…