Vladimír Jukl

Vo veku 87 rokov zomrel 1.5.2012 katolícky kňaz Vladimír Jukl. Milí eRkári, chceme povedať mnohým z vás, ktorí ste nemali možnosť poznať tohto človeka a jeho príbeh, že patrí k tým, bez ktorých by eRko nebolo vzniklo. Prosíme vás o čas na spoznanie jeho príbehu a modlitbu za neho.       Vladimír Jukl a eRko V 70-tych rokoch Mudr S. Krčméry…