Viac ako 4 600 účastníkov na Misijnej púti detí

Na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej a Levoče, ktorú už 11. rok organizovalo eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, zavítalo 12. mája vyše 4 600 detí, vedúcich a kňazov zo všetkých kútov Slovenska. V Rajeckej Lesnej sa zišlo 3 100 účastníkov, ktorých na začiatku pozdravil kenský hosť Dominic Kimengich, biskup Lodwarskej diecézy. Slovenským koledníkom…