Požehnané vianočné sviatky

Milí eRkári, želáme vám požehnané vianočné dni. Nech vám prinesú hlbokú radosť, z ktorej môžete čerpať pre stretávanie sa s deťmi. Ďakujeme za dôveru rodičom detí. Za to, že zverujú svoje deti eRko-stretkám. Ďakujeme všetkým spolupracovníkom, podporovateľom a finančným darcom. Modlíme sa za vás i za pokoj a jednotu v spoločnosti a Cirkvi na Slovensku…