K Tvojmu dnešnému sviatku…

„Priateľstvo s nebom zmení Zem.“ ( Sv. Terézia z Avily)   Milá eRkárka, milý eRkár! Dnes máš i Ty – rozhýbavateľ dobra, svoj sviatočný deň. Medzinárodný deň dobrovoľníctva si pripomíname s vďakou za Tvoju DOBROvoľne zvolenú službu. Za to, že dávaš a nepočítaš, že kráčaš spolu s deťmi po radostnej ceste svedectva viery. Prajeme Ti, nech aj Ty sám rastieš v priateľstve…