Ďalší víkend bohatý na eRkoakcie

Jesenné víkendy bývajú v eRku bohaté na rôzne akcie s deťmi ale aj s vedúcimi. Nebolo to ináč ani tento víkend 6.-8.11. eRkári nelenili a okrem bežných stretiek s deťmi sa na akciách eRka stretlo viac ako 780 účastníkov. Akcie boli ozaj rôznorodé: oblastné víkendovky (OC Žilina, OC Torysský dekanát, OC Rajecké Teplice), kurz Začíname (Čadca), eRkurz (Spiš), územný volejbal…