Vyhlásenie volieb do predsedníctva eRka

Z poverenia Celoslovenskej rady eRka vyhlasujem. Predsedníctvo je orgán zastupujúci celoslovenskú radu medzi jej zasadnutiami. Rozhoduje o bežných i mimoriadnych otázkach činnosti eRka, ktoré nespadajú do výlučnej kompetencie celoslovenskej rady, najmä v oblasti stratégie a financovania. Predsedníctvo sa za svoju činnosť zodpovedá celoslovenskej rade. Hľadáme ľudí, ktorí by chceli pomôcť eRku správne sa rozhodovať a…