Pozývame na misijné púte detí 2016

Pozývame malých i veľkých koledníkov Dobrej noviny na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej a Levoče. Púť sa uskutoční 14. mája 2016. Chceme prejsť spoločne Bránou MILOSRDENSTVA. Spoločnou akciou Misijná púť detí sa chceme poďakovať koledníkom za ich účasť na Dobrej novine. Deti sa povzbudia v prežívaní viery – prežívajú ju navonok s mnohými rovesníkmi i nad rámec…