Misijná púť detí v Levoči

Srdečne pozývame 13. mája na 15. Misijnú púť detí do Levoče, ktorá sa v tomto roku uskutoční presne po 100 rokoch od zjavení Panny Márie vo Fatime. Pre plynulé organizačné zabezpečenie je potrebné sa na púť prihlásiť najneskôr do 7. mája 2017. Pozývajte prosím deti – cez stretká, farské oznamy, školu. Program púte: od 8:30 príchod a začiatok…

Misijné púte detí (MPD) 2017

Aj tento rok nás čakajú Misijné púte detí – MPD 2017. Okrem Rajeckej Lesnej a Levoči pribudnú k pútnickým miestam aj Obišovce a Marianka. Celodenný program pútí tvoria putovanie, piesne, katechéza a spoločná sv. omša. Misijná púť detí je príležitosťou poďakovať koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie. V r. 2017 si pripomenieme Fatimské posolstvo a…