Moje alebo naše stretko? Participácia.

Nielen “počutí” Slovo „participácia” počúvame v poslednej dobe veľmi často. Niekedy až tak často, že sa už ani nezamýšľame nad jeho obsahom. Stala sa frázou v oblasti práce s deťmi a mladými ľuďmi. Participácia v skratke znamená právo detí a mladých ľudí vyjadriť svoj názor a byť vypočutí. Pozor, nielen počutí, ale vypočutí – to…