1.5. Kvety pre Pannu Máriu

Mesiac máj sa už mnoho rokov označuje ako mesiac Panny Márie. Svätý Otec František nás vo svojom liste povzbudzuje: „Preto by som chcel všetkým navrhnúť, aby sme v mesiaci máj znovu objavili krásu modlitby ruženca v domácnosti.“ Modlime sa aj my modlitbu ruženca a za každý desiatok, ruženec, či “Zdravas” darujme Panne Márii jeden kvet.…

Daniel Hevier o MINIdigi

Našou úlohou je ukázať deťom smer, posilniť v nich zručnosti a upozorniť ich na nebezpečenstvá. Daniel Hevier, spisovateľ blízky deťom a mladým, autor viac ako 100 kníh, môže byť veľkou inšpiráciou pre deti, mladých, animátorov i rodičov. Ukazuje a radí nám, ako kráčať s deťmi v súčasnom svete. Povzbuďme sa slovami spisovateľa s eRkom v…