Námety na online stretká

Milí animátori, vedúci detských a mládežníckych spoločenstiev, v čase, kedy sa nemôžeme osobne stretávať s deťmi viacerí z Vás využívajú možnosť online stretiek. Zozbierali sme niekoľko konkrétnych námetov, ktoré Vám ponúkame. Pracujte s nimi tak ako aj pri zvyčajných stretkách: využite to, čo sa Vám hodí, námety si prispôsobte svojmu stretku. Ak máte aj Vy…