29. KAPITOLA eRka: CSE 2019

Vstúp s nami do väčšieho príbehu

Tvoj príbeh je aj našim príbehom. Tvoje stretko, tvoje tábory, tvoja príprava, tvoja námaha, tvoj čas, tvoja radosť, tvoje zážitky z kurzov, tvoji priatelia, tvoje OC… eRko je príbehom ľudí ako si ty. Vstúp s nami do CSE, do príbehu eRka, ktorý je väčší ako ten Tvoj.

#StretnemesavRužombeRku

 

Stredoškolský internát (ŠI)

(ale neboj, škola ešte nezačala 🙂 )

Nám. A. Hlinku 1160/62,

034 01 Ružomberok

Geotag

 

Niektoré častí programu sa odoHRAJÚ tu:

  • Gymnázium Sv. Andreja (GSA)
  • Kultúrny dom (KD)
  • Farský kostol Sv. Ondreja
  • Kostol povýšenia Sv. Kríža (Jezuiti)
  • Záhrada u Jezuitov

VEČER SVEDECTIEV NA CSE 2019

Počas štvrtkového programu CSE sa večer v kultúrnom dome v Ružomberku konal slávnostný Večer svedectiev. Štyria eRkári vyrozprávali ako im eRko zmenilo život. Aj po CSE si ich môžete vypočuť a povzbudiť sa:

Evžen Valovič

Danka Balážová

Veronika Beregházyová

Martin Demčák

MODLITBOVÁ REŤAZ ZA CSE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do modlitbovej reťaze za CSE 2019. Modlili sme sa od 19.3. do začiatku CSE 2019. Celkovo to bolo 162 dní.

HOSTIA NA CSE 2019

KAPELA F6

Kapela F6 je rómsko-slovenská evanjelizačná kapela v zložení Lukáš Bužo, Matúš Bužo, Peter Bužo, Stanislav Goroľ, Lukáš Goroľ, Peter Gomolák, Tadeáš Gavala. Skupina pôsobí od roku 2007, kedy vzišla z pôsobenia Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave.

SLÁVKA KUBÍKOVÁ

Autorka knihy Klub nerozbitných detí, ekonómka, novinárka, manželka, mama, žije v Bratislave. Pôsobila aj v biznis sfére v oblasti financií, má dve deti. Na CSE nám povie niečo viac o deťoch v 21. storočí.

EVŽEN VALOVIČ

Evžen Valovič bol podnecovateľom k laickému apoštolátu detí v 70. rokoch, stál pri vzniku eRka, dnes je čestným predsedom a člen Duchovno-pastoračnej komisie. S Evženom sa stretneme nielen na “Svedectve – Príbehy eRkárov…”.

PROGRAM

STREDA 28.8.2019

Registrácia

ŠI

16.00 – 18.45

Ubytovanie

ŠI, GSA, Jezuiti

16.00 – 17.00

17.00 - 18.00 Stolček prestri sa - večera z vlastných zásob, jedáleň

Sv. omša

Farský kostol sv. Ondreja

19.00

Otvorenie - Kde bolo, tam bolo...

Telocvičňa GSA

20.30

Adorácia

Kostol Povýšenia sv. Kríža (Jezuiti)

22.22

ŠTVRTOK 29.8.2019
8.00 - 9.00 Raňajky, ŠI
9.00 do večernej adorácie. Možnosť účasti eRko-rodín

Rozhľadňa - O deťoch v 21. storočí

Telocvičňa GSA

9.00

eRko-challenge - Ty vo väčšom príbehu (okrúhle stoly)

Telocvičňa GSA

10.30

12.00 - 13.00 Obed, jedáleň

Dobré rady nad zlato - 1. kolo workshopov

GSA

14.00

Dobré rady nad zlato - 2. kolo workshopov

GSA

15.30

17.00 - 18.00 Večera, jedáleň

Gréckokatolícka liturgia

Farský kostol sv. Ondreja

18.30

Svedectvo - príbehy eRkárov a hudobný hosť kapela F6

Kultúrny dom Ružomberok

20.30

Adorácia

Kostol Povýšenia sv. Kríža (Jezuiti)

22.30

Dobrovoľná krížová cesta

Kalvária

22.30

PIATOK 30.8.2019
8.00 - 8.45 Raňajky, jedáleň

Aj ty hrdinom - eRko-program pre deti

Telocvičňa GSA

9.00

12.00 - 13.00 Obed, jedáleň

Labyrint možností (čajovňa, eRko shop, ružomberské zaujímavosti...)

13.00

Sv. omša

Farský kostol sv. Ondreja

16.00

18.18 Slávnostná večera, KD Likavka

eRko-bál

Kultúrny dom v Likavke

19.19

SOBOTA 31.8.2019
8.30 Raňajky
9.00 Ranná modlitba, Jezuitský kostol

Kde bude, tam bude... - Moje kroky vo väčšom príbehu

V jezuitskej záhrade

9.30

Sv. omša

Kostol Povýšenia sv. Kríža (Jezuiti)

11.00

12.00 Obed - Guláš (Jezuitská záhrada)

PREČO PRÍSŤ?

IDENTITA

Objavme spolu hĺbku povolania animátorstva.

SPOLOČENSTVO

Príď zažiť z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Rozvíjať viac medzi sebou naše vzťahy.

FORMÁCIA

Obohatiť sa rozhovormi, prednáškami a duchovnými povzbudeniami.

OSLAVA

V tomto roku si pripomíname 400. výročie mučeníckej smrti patrónov eRka.

SLUŽBA DEŤOM

Ponuka workshopov, nová Ročná téma, eRkoprogram.

KONTAKT

cse@erko.sk

PARTNERI

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Iuventa