CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE eRKÁROV
2019/08/28 17:00:00

29. KAPITOLA eRka: CSE 2019

Vstúp s nami do väčšieho príbehu

Tvoj príbeh je aj našim príbehom. Tvoje stretko, tvoje tábory, tvoja príprava, tvoja námaha, tvoj čas, tvoja radosť, tvoje zážitky z kurzov, tvoji priatelia, tvoje OC… eRko je príbehom ľudí ako si ty. Vstúp s nami do CSE, do príbehu eRka, ktorý je väčší ako ten Tvoj.

Tieto riadky sa nedajú prehliadnuť 😎

 • 28.-31.8.2019, #StretnemesavRužombeRku
 • Uvaríme a ustelieme ti na celý čas.
 • Vstupné mince 19 € treba zaplatiť pri vyplnení prihlášky.
 • Účasť eRkárov sa povoľuje od 16 rokov.
 • Kapitola CSE má v našom hnutí veľkolepý význam a stará sa oň tá najlepšia eRkárska družina.
 • Na časť programu CSE veľmi radi privítame aj rodinky s eRkom silným putom spojené.

Formácia

Obohatiť sa rozhovormi, prednáškami a duchovnými povzbudeniami.

Spoločenstvo

Príď zažiť z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Rozvíjať viac medzi sebou naše vzťahy.

Oslava

V tomto roku si pripomíname 400. výročie mučeníckej smrti patrónov eRka.

Služba deťom

Ponuka zaujímavých workshopov, nová Ročná téma, eRkoprogram.

Identita

Objavme spolu hĺbku povolania animátorstva.

Prihlás sa a pozvi aj priateľov z eRka. Spolu sme väčším príbehom.

#StretnemesavRužombeRku

 

Stredoškolský internát (ŠI)

(ale neboj, škola ešte nezačala 🙂 )

Nám. A. Hlinku 1160/62,

034 01 Ružomberok

Geotag

 

Niektoré častí programu sa odoHRAJÚ tu:

 • Gymnázium Sv. Andreja (GSA)
 • Kultúrny dom (KD)
 • Farský kostol Sv. Ondreja
 • Kostol povýšenia Sv. Kríža (Jezuiti)
 • Záhrada u Jezuitov

MODLITBOVÁ REŤAZ ZA CSE

Pozývame ťa zapojiť sa do modlitbovej reťaze pred CSE 2019. Môžeš sa zapísať do zoznamu na konkrétny deň. Zapojiť sa môžu jednotlivci, farnosti, OC, územia, ZK, bývalí eRkári. Modli sa za eRko večer o 21:00 modlitbu Večné Slovo + Dobrý Bože + podľa ľubovôle (napr. desiatok alebo celý ruženec, litánie a pod.)

Napíš sa do zoznamu

TENTO TÝŽDEŇ SA MODLÍ
(aktualizovať budeme priebežne)

20.4.2019: Mirka Selecká

21.4.2019: Katarína Hriniková

22.4.2019: Martina Holičková

23.4.2019: eRko Rabčice

24.4.2019: Terezka Fojtíková

25.4.2019: OC Bolešov

26.4.2019: eRkári Oravská Lesná

27.4.2019: eRko Humenné

PROGRAM

STREDA 28.8.2019

Registrácia

ŠI

16.00 – 17.00

Ubytovanie

ŠI, GSA, jezuiti

16.00 – 17.00

17.00 - 18.00 Večera

Sv. omša

Farský kostol Sv. Ondreja

19.00

Otvárací ceremoniál - Všetky farby eRka

telocvičňa GSA

20.30

Adorácia

Kostol povýšenia Sv. Kríža (Jezuiti)

22.22

ŠTVRTOK 29.8.2019
8.00 - 9.00 Raňajky
9.00 do večernej adorácie. Možnosť účasti eRko-rodín

Rozhľadňa - O deťoch v 21. storočí

telocvičňa GSA

9.00

eRko-challenge - Ty vo väčšom príbehu (okrúhle stoly)

telocvičňa GSA

10.00

12.00 - 13.00 Obed

Do služby s výbavou - 1. kolo workshopov

GSA

14.00

Do služby s výbavou - 2. kolo workshopov

GSA

15.30

17.00 - 18.00 Večera

Gréckokatolícka liturgia

Farský kostol Sv. Ondreja

18.30

Svedectvo - príbehy eRkárov a hudobný hosť Dominika Gurbaľová

telocvičňa GSA

20.30

Adorácia s chválami

Kostol povýšenia Sv. Kríža (Jezuiti)

22.22

PIATOK 30.8.2019
8.00 - 9.00 Raňajky

Aj ty hrdinom - eRko-program pre deti

telocvičňa GSA

9.00

12.00 - 13.00 Obed

Voľný program (čajovňa, eRko shop,...)

13.00

Sv. omša s o. biskupom

Farský kostol Sv. Ondreja

16.00

17.00 - 18.00 Večera

eRko-ples

KD

19.19

SOBOTA 31.8.2019
8.30 Raňajky

Bodka - Moje kroky vo väčšom príbehu

9.30

Sv. omša

Kostol povýšenia Sv. Kríža (Jezuiti)

11.00

12.00 Obed - Guláš (Jezuitská záhrada)

PREČO PRÍSŤ?

IDENTITA

Objavme spolu hĺbku povolania animátorstva.

SPOLOČENSTVO

Príď zažiť z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. Rozvíjať viac medzi sebou naše vzťahy.

FORMÁCIA

Obohatiť sa rozhovormi, prednáškami a duchovnými povzbudeniami.

OSLAVA

V tomto roku si pripomíname 400. výročie mučeníckej smrti patrónov eRka.

SLUŽBA DEŤOM

Ponuka workshopov, nová Ročná téma, eRkoprogram.

VIDEO

ÚČASTNÍCKY PRÍSPEVOK AKTUÁLNE

0

ÚP pre nepracujúcich sa bude meniť v čase:

Od 19.3. do 19.4.2019 je ÚP 19 €.

Od 20.4. do 19.6.2019 je ÚP 22 €.

Od 20.6. do 31.7.2019 je ÚP 25 €.

(Náklady na jedného účastníka sú 55 €. )

ÚP pre pracujúcich je 30 € počas celej doby prihlasovania.

CSE môžeš podporiť aj tak, že uhradíš vyššiu sumu ako je aktuálny ÚP. Pomôžeš tak skvalitneniu programu či zabezpečeniu celého podujatia.

Cestovné si hradí každý účastník sám, t.j. nebudeme ho preplácať. Predpokladáme a odporúčame, aby sa študenti dopravili do Ružomberka bezplatne vlakmi.

Ak by nebolo možné zúčastniť sa CSE z Tvojej strany (po prihlásení a uhradení ÚP), daj nám to čím skôr vedieť. Budeme radi, keď za seba nájdeš náhradníka (ešte neprihláseného), resp. Ti vrátime 50% zaplateného ÚP.

KONTAKT

cse@erko.sk

PARTNERI

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Iuventa
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu