O čom je v tomto roku kampaň Sviečka za nenarodené deti?

Fórum života v októbri organizuje na Slovensku už sedemnásty ročník kampane Sviečka za nenarodené deti. Zapálenie sviečky na cintorínoch, v oknách domovov či pri pamätníkoch nenarodených detí nás bude všetkých viesť k myšlienke na deti, ktoré sa nemohli narodiť pre umelý alebo spontánny potrat. Pozornosť zároveň upriamujeme aj na ženy a ich blízkych, ktorých sa táto ťažká životná…