BateRka 2019: Grécky víkend

Vy, ktorým je zverená starostlivosť o animátorov, pomáhajte animátorom prijať hĺbku poslania mladých ľudí v spoločnosti a v Cirkvi. eRko nie je len vonkajšia aktivita, ale aj svedectvo života živej viery. eRko je súčasťou väčšieho povolania konkrétneho mladého človeka k láske. (Posolstvo CSR 2019) Pozývame ťa na BateRku 2019 v gréckom štýle. SÝNODOS – kráčame…