25.3. Ešte ma nevidíš, ale ja už žijem

marec – Deň počatého dieťaťa + Zvestovanie Pána Téma: Boh sa stal dieťaťom Úvodná aktivita: Na podlahe môžeme papierovou páskou alebo špagátom spraviť kruh, do ktorého sa dieťa nebude veľmi dobre zmestiť. (ak je kruh urobený zo špagátu, môžeme jeho veľkosť upravovať podľa veľkosti detí) Postupne pozveme vždy jedno dieťa do kruhu a budeme mu zadávať…

KPR III.: Rešpektovanie

Ak chcem spolupracovať s deťmi, potrebujem poznať detský svet, prijať a rešpektovať ho. Čo to znamená, môžeme sa rozpamätať na prednášky z kurzov o vývinovej psychológii či o tom, ako myslia deti. Veci, na ktoré by sme mali brať ohľad, dávať si na ne pozor, snažiť sa im zabrániť v súvislosti s brzdením detskej vnímavosti…