Aj neviditeľný človek je DAR

25. marec slávime sviatok Zvestovania Pána. Zároveň je to Deň počatého dieťaťa. Tento rok chceme “zviditeľniť neviditeľných”. Lebo aj ich život je DARom. Preto si i sám pripomeň, že ty sám si DARom. Si stvorený pre lásku a máš neskutočnú hodnotu!    Čo znamená byť darom?   Dar vzbudzuje úžas. Zatajený dych, pokukovanie len tak…