Výchova k čnostiam v eRku

Čnosti, ktoré chýbajú v spoloČNOSTI Stretká robíme kvôli tomu, aby sme dopĺňali rodinnú a školskú výchovu. Robíme to radostným štýlom blízkym deťom. Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že sa len hráme, tancujeme alebo spolu len tak prežívame voľný čas. Kvalitné stretko však môže deti výrazne posilniť na ceste životom. V eRku sme pred…