Kajúca žena

Udalosť, o ktorej rozpráva Lukáš, patrí medzi jeho obľúbené témy: milosrdenstvo Pánovo. A vlastne ani nie tak Lukášova téma, ide totiž o rozhodujúcu vlastnosť samého Krista, ktorý prišiel na svet spasiť hriešnikov (porov. Lk 5, 32). Vo vtedajších časoch sa stolovalo v kruhu, pričom stolujúci akoby ležali okolo stola, opierajúc sa oň jednou rukou, kým…